<kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

       <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

           <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

               <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                   <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                       <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                           <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                               <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                   <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                       <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                           <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                               <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                                   <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                                       <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                                           <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                                               <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                                                   <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                                                       <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                                                           <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                                                               <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                                                                   <kbd id='ORAnhYrNt'></kbd><address id='ORAnhYrNt'><style id='ORAnhYrNt'></style></address><button id='ORAnhYrNt'></button>

                                                                                     新银河娱乐:新奥股份(600803.SH)进一步聚焦天然气清洁能源发展战略 7.59亿元售农兽药资产

                                                                                     2019年03月12日 22:20 来源:维特disk化妆品网

                                                                                     格隆汇3月12日丨新奥股份(600803)(600803.SH)公布,公司为进一步聚焦天然气清洁能源发展战略,拟出售所持有的子公司河北威远生物化工有限公司(“威远生化”)的100%股权、河北威远动物药业有限公司(“动物药业”)的100%股权、内蒙古新威远生物化工有限公司(“内蒙古新威远”)的100%股权。

                                                                                     利民股份、欣荣投资作为普通合伙人设立的新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业,以及标的公司核心管理团队作为有限合伙人共同出资设立的嘉兴金榆新威股权投资合伙企业(有限合伙)(“金榆新威”)拟联合受让上述标的资产。

                                                                                     各方经协商一致拟就此次股权转让事项共同签署《新奥生态控股股份有限公司与利民股份(002734)股份有限公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业(有限合伙)关于河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司及内蒙古新威远生物化工有限公司之股权转让协议》。

                                                                                     公司于2019年3月12日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的议案》,同意公司与相关交易对方签署股权转让协议。经各方同意,全部标的资产交易价格约7.59亿元。

                                                                                     此次交易将有利于聚焦公司以天然气清洁能源及能源技术服务为主的主营业务的发展,对提升公司核心竞争力有重要意义。交割完成后,公司不再持有标的公司的股权,公司的合并报表范围将不再包括三家标的公司,届时将对公司营业收入、利润、总资产和净资产规模等产生一定影响。